In de haven van WSV Het Bommelse Gors zijn regels van kracht.

Wij verzoeken u deze regels in acht te nemen.

Havenreglement
– Statuten (alleen voor leden te zien in het menu)
– Huishoudelijk reglement  (alleen voor leden te zien in het menu)