Den Bommel

Ontstaan in 1481, vormt den Bommel sedert 1966 samen met de kernen Oude Tonge, Ooltgensplaat en Achthuizen tot 31 december 2012 tot de gemeente Oostflakkee en maakt nu deel uit van de nieuwe gemeente Goeree Overflakkee. De naam zou ontleend zijn aan “Bommeler” of “Bommelnecker”, zeegod of zeespook. Veel ging verloren tijdens de watersnoodramp van 1953. Slechts het Ned.Herv. kerkje uit 1647 en de molen uit 1735 getuigen nog van een lange dorpsgeschiedenis. Opmerkelijk, is het in 1964 op initiatief van een Leidse studentenvereniging geplaatste beeldje van Olivier B.Bommel op het Emmaplein. In 1997 werd het vervangen door een bronzen exemplaar. De haven, die ooit een levendige scheepvaart en visserij op o.m. zalm en steur heeft gekend, en van waaruit totdat Flakkee een vaste oeververbinding kreeg een veerdienst op Numansdorp werd onderhouden, is sedert 1970 vrijwel geheel als jachthaven in gebruik. De zich ten Oosten en Westen van de haven uitstrekkende gorzen vormen een beschermd natuurgebied waarvan de dijken zijn opengesteld voor publiek. Een wandeling meer dan waard !

Haven

Den Bommel is een voormalige veerhaven gelegen aan het Haringvliet. De haven bestaat nu uit een gemeente haven naast een zand- en grindoverslagplaats en de jachthaven van de watersportvereniging Het Bommelse Gors. Links en rechts van de jachthaven liggen de gorzen waaraan de vereniging zijn naam dankt. In het voorjaar, zomer en herfst bivakkeren hier duizenden vogels. De jachthaven is een prima voorbeeld van het goed samengaan van natuur en watersport. U hoeft niet raar op te kijken als reigers, wilde ganzen, koeien en zelfs lepelaars op enkele meters van uw boot hun kostje bij elkaar scharrelen.