Op het West havenhoofd staat een groen licht. Op het Oost havenhoofd staat een rood/witte staak die recent weer keurig in de verf is gezet en daarmee goed herkenbaar is. Vanaf deze rood/witte staak loopt een stenen dam naar het gors. Deze dam ligt bij gemiddelde waterstand onder water en is verder niet gemarkeerd. Een enkele keer probeert een jacht wel eens de haven aan te lopen door hier de ‘korte route’ te nemen. Dat levert direct werk op voor de plaatselijke berger.

De oostelijke kant van het gors is als gevolg van een gebrekkige oeverbescherming afgekalfd en hier heeft zich een ondiepte gevormd. Ook naast de bomen langs het westelijk havenhoofd bevindt zich een ondiepte. De havenmeester doet zijn best de ondiepten met wilgentenen te markeren. Het kan wel eens voorkomen dat de plaatselijke jeugd deze staken tijdens het zwemmen als klimpaal gebruikt, met als gevolg dat de staken losraken.

Aan het einde van het havenkanaal bevindt zich de uitmonding van het gemaal dat het overtollige regenwater uit de achterliggende polder maalt. In natte tijden wil dit gemaal ook overdag wel eens in bedrijf zijn en dan ontstaat er een sterke stroming in dit deel van de haven. In de boxen aan de West steiger direct naast de uitlaat van het gemaal is het in dat geval lastig afmeren. Als waarschuwing brandt dan een rode lamp boven de uitmonding van het gemaal. Deze lamp gaat al enkele minuten branden voordat het spuien begint.

Aanloop route haven