WSV Het Bommelse Gors

Watersportvereniging Het Bommelse Gors bestaat ruim 40 jaar en telt circa 120 leden, partnerleden, jeugdleden en aspirant-leden.

De vereniging streeft naar een goede onderlinge sfeer, waarbij men elkaar helpt als dat nodig is en dingen gezamenlijk onderneemt. Het jaarlijkse uit het water halen en te water laten is daar een goed voorbeeld van: iedereen helpt mee, niet alleen met het eigen schip, maar ook met dat van de anderen. Met tussendoor veel koffie en cake, een heerlijke dampende kop soep en een borreltje achteraf is dat voor niemand een probleem. 1 á 2 keer per jaar komt elk lid een zaterdagje helpen met klussen in de haven: het vervangen van kapotte steigerdelen, hier en daar een kwastje verf, alles wat nodig is om de haven in goede staat te houden. In zo’n zelfwerkzaamheidploeg leer je elkaars sterke en zwakke punten goed kennen! Zo kunnen we bovendien de tarieven laag houden.

In voor- en najaar organiseert de evenementencommissie o.a. een clubtocht. Meestal gaan er zo’n 20 schepen mee naar een in een middagje varen te bereiken haven. Onderweg is er voor jong en oud weinig rust omdat er altijd wel een spannende opdracht te vervullen is: een puzzeltocht, het zo origineel mogelijk begroeten van het vlaggenschip, het versieren van een taart (fijn onder een flinke helling!) of iets dergelijks. Met b.v. een barbecue, een borrel, gezamenlijk ontbijten en/of koffiedrinken is zo’n evenement altijd goed voor het verstevigen van de onderlinge contacten. Ook voor de kinderen is het erg gezellig: mede dankzij het jeugdzeilen kennen ze elkaar goed en wordt er veel samen gezeild en gespeeld.

Om de lange winter te breken is er in januari een nieuwjaarsreceptie op een sfeervolle locatie, waar de avonturen van het afgelopen seizoen nog eens breed besproken worden en nieuwe plannen gesmeed. De ledenvergaderingin april wordt vaak druk bezocht, er wordt flink meegedacht over het reilen en zeilen van de vereniging. Veel leden zijn op de een of andere manier bij de organisatie betrokken, b.v. bij de hijsploeg, de technische of juridischecommissie enz..

Al met al is WSV Het Bommelse Gors een gezellige vereniging met enthousiaste leden, die soms dichtbij wonen, maar er vaak ook vele kilometers rijden voor overhebben om de rust en gemoedelijkheid van de Bommelse haven te ervaren. Als u op de startpagina het kopje “agenda” aanklikt kunt u van veel genoemde activiteiten de foto’s bekijken.